คำถามที่พบบ่อยๆ

1.คุณครูที่สอนภาษาเวียดนามเป็นครูเจ้าของภาษาโดยตรงใช่หรือไม่
ตอบ    คุณครูที่สอนเป็นคุณครูเจ้าของภาษาและจบทางด้านอักษรมาโดยตรง 

2.จำนวนนักเรียนต่อห้อง มีจำนวนเท่าไหร่
ตอบ    จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 8 คน 

3 การประเมินผลการเรียนของศูนย์เป็นอย่างไร
ตอบ    เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์สจะมีการสอบทุกครั้ง ผลการสอบจะคิดรวมกับคะแนนเก็บสะสมตลอดคอร์สเรียนของนักเรียน แล้วทางศูนย์จะออกใบประเมินผลการเรียนแก่นักเรียนที่เข้าสอบ

4.ทางศูนย์มีการจัดอบรมนอกสถานที่หรือไม่
ตอบ   ทางศูนย์ฯมีการจัดอบรมนอกสถานที่ และมีคอร์สพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะขององค์กรหรือบริษัท เช่นคอร์สภาษาและวัฒนธรรมโดยอาจารย์วิทยากรที่มีประสบการณ์ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้งานได้จริง

5.หลักสูตรที่ศูนย์ฯเปิดมีทั้งหมดกี่ระดับ
ตอบ มี 3 ระดับ ดังนี้ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ระดับละ 2 คอร์ส

6.เวลาเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
ตอบ หากนักเรียนลงเรียนวันธรรมดา จะเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง(เวลา 18.00-20.00 น) หากนักเรียนลงเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง โดยรอบเรียนจะมีภาคเช้า 09.30-12.30 น. ภาคบ่าย 13.30-16..30น.

 

 
 
 
 
 

Hotels