งานแปลและงานตรวจพิสูจน์อักษร

    ทีมงานแปลภาษามืออาชีพของศูนย์ฯคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์สามารถรับประกันงานแปลที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาเพื่อความมั่นใจในคุณภาพงานแปล ทางศูนย์ฯดำเนินการงานแปลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  เอกสารได้รับการแปลจากผู้แปลมืออาชีพซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านนั้น ๆ
  เอกสารที่ได้รับการแปลจะมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยผู้แปลอีกท่านเพื่อความแม่นยำและเพื่อตรวจการใช้ภาษาให้เหมาะสมและง่ายต่อความเข้าใจ
  เอกสารจะได้รับการอ่านทวนอีกครั้งก่อนส่งงานให้กับลูกค้า :

เวียดนาม-ไทย ไทย-เวียดนาม
เวียดนาม-อังกฤษ อังกฤษ-เวียดนาม
อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ
จีน-ไทย ไทย-จีน
ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น
เกาหลี-ไทย ไทย-เกาหลี

ทางศูนย์มีบริการรับรองเอกสารที่แปล
ค่าใช้จ่าย : เริ่มต้นจาก 300 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของงานเอกสาร)
เรายังมีบริการงานตรววจพิสูจน์อักษรทั้งภาษาอังกฤษ ,ไทย , เวียดนามและจีน
กรุณาติดต่อกับศูนย์ฯเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อาสาสมัครเพื่อสังคมและมนุษยธรรม

    ศูนย์วีแอลเคดำเนินการในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่องานทางด้านสังคมศึกษาและมนุษยธรรม

 

 

 

 
 
 
 
 

Hotels