มารู้จักกับเรา

ศูนย์ภาษาและความรู้วีแอลเคตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาษาและความรู้เกี่ยวกับเวียดนามให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนั้นศูนย์ฯยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและงานกุศลต่างๆ

บรรยากาศการเรียนที่มีความสนุกและมีไมตรีจิตจากอาจารย์เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของเวียดนาม ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ศูนย์ฯให้บริการที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพในด้านงานแปลภาษาและล่ามภาษา นอกจากนั้นศูนย์ฯยังพร้อมเสมอในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรในด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อจุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมอีกด้วย

ความร่วมมือ

  ชมรมวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  
กรมสืบสวนคดีพิเศษ
  
กองบังคับการปราบปราม การกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
  สำนักงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

 มูลนิธิพิทักษ์สตรีในประเทศไทย

ทำไมจึงเลือกศูนย์วีแอลเค

  จำนวนผู้เรียนต่อห้องไม่มากจึงให้ความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน บวกกับครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูด,เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และตั้งคำถามเพิ่มเติม
  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนสามารถยืมหนังสือ นิตยสาร VCD DVD จากห้องสมุดของศูนย์ฯได้
  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนสามารถเรียนซ้ำได้ตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนชาวเวียดนาม ได้รับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเวียดนามในเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 

 

 
 
 
 
 

Hotels